Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych osobowych użytkowników.

Administratorem danych jest firma "Recruitment Solutions" Krystyna Hołoga z siedzibą przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 we Wrocławiu, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod nr 2505, nr NIP: 642-205-43-69, REGON: 273905241.
"Recruitment Solutions" jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z regulacjami przepisów prawa.

Cel gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji procesu rekrutacji dla kandydatów i klientów. Zebrane dane pomagają ocenić umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje i odpowiedniość do pełnienia obowiązków na obecnych oraz przyszłych stanowiskach, które mogą być interesujące dla kandydatów.

W ramach świadczenia usług rekrutacyjnych firma "Recruitment Solutions" jest zobowiązana do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych osobowych kandydatów do pracy. Dane te przekazywane są dobrowolnie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielone w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia w CV i/lub liście motywacyjnym. Wyrażenie powyższej zgody jest tożsame z wyrażeniem zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji na rzecz naszych klientów.

Pełna treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rodzaje danych osobowych przekazywanych "Recruitment Solutions" ograniczają się do informacji niezbędnych do dopasowania kandydatów do stanowisk pracy, pośrednictwa pracy. Do takich danych mogą należeć: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail), wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz inne dane potrzebne w procesie selekcji i rekrutacji.

Firma może przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe w celu skontaktowania się z kandydatem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji i poinformowania o odpowiednich ofertach pracy.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych

"Recruitment Solutions" będzie korzystać z danych osobowych do realizacji procesów selekcji i rekrutacji oraz związanych z zatrudnieniem.
Po otrzymaniu dokumentów zawierających dane osobowe (CV i/lub list motywacyjny) możemy przekazać je naszym klientom na podstawie uzyskanej zgody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, "Recruitment Solutions" może ujawniać dane osobowe na rzecz osób trzecich w następujących okolicznościach:

  • w odpowiedzi na wnioski agencji rządowych, takich jak organy ścigania;
  • jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, rozporządzenia (takie jak postanowienia sądu lub wezwania sądowe);

Dane osobowe nie będą używane ani udostępniane w sposób inny niż określa to niniejsze oświadczenie.

Zabezpieczenie i ochrona danych

"Recruitment Solutions" dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe zebrane drogą elektroniczną przed nieupoważnionym dostępem, utratą, nadużyciem czy modyfikacjami. Firma wdrożyła system ochrony poufności danych osobowych i podejmie odpowiednie środki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych "Recruitment Solutions" przez okres 5 lat od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przechowywanie danych personalnych jest konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

Przysługujące prawa

Każda osoba może skorzystać z przysługujących jej praw tj.:

  • wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • otrzymania informacji, jakie dane są przetwarzane, od kiedy, z jakiego źródła, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób, a także jakim podmiotom są udostępniane.

Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: qnar@erpehvgzragfbyhgvbaf.cy

Każde otrzymane zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy danych osobom niepowołanym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z plików "cookies"

Pliki "cookies" są plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej.
"Recruitment Solutions" korzysta z plików "cookies" w celu dostosowania zawartości strony www.recruitmentsolutions.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

Kontakt

W celu uzyskania informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez "Recruitment Solutions", skorzystania z prawa dostępu, aktualizacji, sprostowania, blokowania, usuwania danych osobowych, zadania pytania nt. naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: qnar@erpehvgzragfbyhgvbaf.cy

Aktualizacja polityki prywatności

Niniejsze oświadczenie (Polityka prywatności) może być aktualizowane.
Ewentualne zmiany będą opublikowane w tym miejscu z aktualną datą.
Data wejścia w życie: 23 maja 2018 r.

Recruitment Solutions © 2024 • Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29, tel. +48 531 465 004

E-mail: vasb@erpehvgzragfbyhgvbaf.cy

Agencja doradztwa personalnego nr 2505

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby działać poprawnie. Akceptuj